درباره ما

درباره ما

ماموریت تیم ما به‌زیستی شما ست

"نقل" یک تیم است که به ارائه منابع و آموزش‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی شما می‌پردازد. هدف ما ارتقاء آگاهی روانشناختی و عاطفی در شما است تا بتوانند با چالش‌های روزمره خود بهتر برخورد کنید و زندگی معنادارتری را تجربه کنید.

ما به طور گسترده از علوم روانشناختی، رواندرمانی، فلسفه، هنر و فرهنگ الهام می‌گیریم و این ایده‌ها را در آموزش‌هایمان به کار می‌بریم. با استفاده از روش‌های تدریس متنوع مانند مقالات، کتاب‌ها، فیلم‌ها، ویدئوهای آموزشی، تمرین‌های عملی و برنامه‌های آموزشی تعاملی، ما به افراد ابزارها و راهکارهایی را برای بهبود خودشناسی، تقویت روابط، مدیریت استرس، ارتقاء هوش هیجانی و بهبود عملکرد در زندگی روزمره ارائه می‌دهیم.

"نقل" تلاش می‌کند تا ارزشمندترین آموزه‌های روانشناسی و فلسفی را به صورت قابل فهم و قابل استفاده برای همه ارائه دهد، تا افراد بتوانند زندگی بهتری را بسازند و به رشد و آرامش درونی خود برسند.

"نقل"

مکتب خرد و آگاهی