ویدیونقش سبک دل‌بستگی ما در نوع روابطمان

نقش سبک دل‌بستگی ما در نوع روابطمان

نظریه دلبستگی می‌گوید ما برای رشد سالم به یک پیوند عاطفی و جسمی قوی با یکی از مراقبها یا سرپرستهای دوران کودکی‌مان در سالهای اول زندگی نیاز داریم. اگر پیوند ما محکم باشد و یک دلبستگی ایمن داشته باشیم ، برای کشف جهان احساس امنیت می‌کنیم.  
درماندگی آموخته

درماندگی آموخته

گاهی خود را در وضعیت ذهنی‌ای می‌یابیم که حس می‌کنیم نمی‌توانیم شرایطی ناخوشایند را تغییر دهیم. اگر این اتفاق برای مدتی طولانی بیفتد، ممکن است به درماندگی آموخته منجر شود؛ دیگر حتی اقدام به تغییر شرایط خود نمی‌کنیم. این مفهوم را نخستین بار مارتین سلیگمن مطرح کرد. وی این موضوع...
پنج سبک فرزند پروری و اثرات آن روی زندگی افراد

پنج سبک فرزند پروری و اثرات آن روی زندگی افراد

چهار سبک فراگیر فرزند پروری وجود دارد. مستبدانه، آسانگیر، غافل، و مقتدر. این چهار سبک در یک طیف از آزادی کامل تا کنترل کامل، و از سرد و بی علاقه تا دوست داشتنی و پذیرا قرار دارند. در سالهای اخیر یک سبک پنجم هم برای فرزندپروری شناخته شده است. این والدین به برف روب ها یا والدین هلیکوپتری معروفند!
نقص فنی عاطفه در عشق‌های دیجیتال

نقص فنی عاطفه در عشق‌های دیجیتال

این ویدئو به مقایسه روش‌های سنتی و مدرن ملاقات و آشنایی می‌پردازد. سپس به عنوان اصلی‌ترین مشکل روابط آنلاین که «نقص فنی عاطفه» نامیده می‌شود، می‌پردازد. اینکه چگونه فاقد بودن حضور فیزیکی، تماس چشمی و حالات چهره، می‌تواند عمق و احساسات واقعی را در روابط کاهش...
از هم گسیختگی روابط و راهکارهای ترمیم آن

از هم گسیختگی روابط و راهکارهای ترمیم آن

این ویدئو به مفهوم از هم گسیختگی در روابط می‌پردازد که شامل عدم اعتماد، ارتباط منفی و جدایی می‌شود. سپس به بحث ترمیم روابط می‌پردازد و راهکارهایی مانند: حل و فصل مشکلات گذشته، بازسازی ارتباط مثبت، ایجاد اعتماد مجدد، پذیرش مسئولیت ترمیم
رفتار "بچه‌وار" در عشق

رفتار "بچه‌وار" در عشق

این ویدئو دلایل روانی این رفتار را بررسی می‌کند. مانند نیاز به حمایت، ترس از تنهایی و... همچنین تاکید می‌کند که تعادل بین وابستگی و استقلال در رابطه الزامی است. بنابراین به جای قضاوت، باید درک کرد که چرا برخی افراد به این رفتار مبادرت می‌ورزند.
اهمیت صداقت از ابتدای آشنایی برای آینده روابط

اهمیت صداقت از ابتدای آشنایی برای آینده روابط

این ویدئو به بررسی اهمیت بیان صادقانه تفاوت‌ها، علاقه‌ها و سلیقه‌ها از مراحل ابتدایی آشنایی می‌پردازد. تبعات فقدان صداقت در این مرحله را مورد بحث قرار می‌دهد. مانند بروز مشکلات بعدی در رابطه. همچنین تاکید می‌کند که صداقت باعث ایجاد اعتماد و اساس سالمی برای رابطه می&zwnj...
دلایل ذاتی ترس و اضطراب از صمیمیت

دلایل ذاتی ترس و اضطراب از صمیمیت

این ویدئو دلایل ذاتی این ترس را بررسی می‌کند. مانند ترس از دلباختگی، نفی یا ترک، وابستگی و تنها ماندن. همچنین به راهکارهایی مانند اعتماد به نفس و اعتماد به شریک می‌پردازد که می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.
چرا ما نسبت به همسرمان سرد می شویم

چرا ما نسبت به همسرمان سرد می شویم

این ویدئو به بررسی عواملی مانند بی‌توجهی، عدم احترام، اختلافات، حسادت و... می‌پردازد که به مرور زمان رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین راهکارهایی مانند ارتباط مثبت، رفع اختلافات به موقع و تقویت اعتماد را برای بهبود وضعیت معرفی می‌کند.