دو مورد از عجیب‌ترین اما قوی‌ترین جنبه‌های روان‌شناسی ما، انگیزه‌هایی هستند که ما به ترتیب از آنها به عنوان سادیسم و مازوخیسم یاد می‌کنیم. سادیسم به معنای لذت بردن از رنج بردن دیگران است. و با مازوخیسم، لذت بردن از بدرفتاری از سوی دیگران. اگرچه معمولاً با سناریوهای جنسی همراه است، اما این انگیزه ها در همه زمینه های زندگی عمل می کنند: در دفتر یا حیاط مدرسه به همان اندازه که در اتاق خواب یا سیاه چال. متأسفانه، بسیاری از کارهایی که انسان‌ها انجام می‌دهند، در نهایت تنها با توسل به این دو مفهوم مالیخولیایی قابل توضیح است…»