اسکیپ روم، داستان بازی زندگی همه ماهاست. بازی زندگی همه ما از تولدی شروع می شود که ما متقاضی آن نبوده ایم، در دنیایی و شهری و رنگی و زبانی متولد می شویم که ما انتخاب نکرده ایم. در خانواده ای که نمی شناسیم و در خانه و کوچه ای که برای ما غریب است. اسکیپ روم، بازی زندگی و سرنوشت است. در جایی به دنیا می آییم و زمان کوتاهی در آن فرصت داریم که لذت ببریم و شاد باشیم. ولی چگونه؟ در این اپیزود، ما (من و دایی) در مورد مربع حرکت در اسکیپ روم زندگی صحبت می کنیم و اینکه هر چند انسان در مورد آمدنش به اسکیپ روم دنیا هیچ انتخابی نداشته، ولی برای چگونه زیستن و به اهدافش رسیدن اتفاقا بسیار دارای انتخاب است و این رمز معمای بازی زندگی است. و همچنین به این خواهیم پرداخت که چطور ساعت عمر، چه بخواهیم و چه نخواهیم به سرعت دارد پیش می رود و باید خیلی زودتر و جدی تر اهداف مان را جلوی مان بگذاریم و پیش برویم تا مثل یک برنده واقعی از اسکیپ روم خارج شویم در اپیزودهای آینده این مجموعه، قواعد اصلی بازی در اسکیپ روم، رموز موفقیت افراد بزرگ در بازی زندگی، و داستان های مربوط به آن را مرور خواهیم کرد.


مهمان: دکتر سید محمود تارا/ کاور آرت: محمد بهشتی راد و حانیه فروغی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: آترین آدالان/موسیقی: کاوه صالحی

لینک صفحه اصلی این قسمت از پادکست جافکری