در فرهنگ یوروبا، کلمه "اوتوتو" به توصیف یک سبک زندگی خاص و یک روحیه مشخص اشاره دارد. افرادی که با "اوتوتو" به توصیف می‌شوند، معمولاً خصوصیت‌هایی مانند بی‌عجله بودن، آرامش، اطمینان و عدم تحت تأثیر قرار گرفتن را به خودشان نسبت می‌دهند.

این افراد در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره، به جای عصبانی شدن یا درگیر شدن در اختلافات، به طور معمول آرامش خود را حفظ می‌کنند. برای مثال، اگر اتوبوسی تأخیر داشته باشد، فردی با "اوتوتو" به آرامش و بی‌عجله به این واقعیت پذیراست و از خشم و ناراحتی خودداری می‌کند. در مکانی که صندلی‌ها برای مهمانی در باغ چیده شده و آسمان بارانی شود، افراد با "اوتوتو" به راحتی صندلی‌ها را به خانه برمی‌گردانند بدون اینکه آشفته شوند یا ناراحتی نشان دهند.

در کل، برای افراد با "اوتوتو"، اتفاقات روزمره طبیعی و قابل پذیرش هستند و برخورد آنها با مشکلات به طور آرام و بدون افزایش تنش صورت می‌گیرد. این روحیه آنها را به لرزه نمی‌آورد و آنها به طور کلی با آرامش و ثبات در زندگی روبرو می‌شوند.

   Rachidi Bissiriou, Young Wife and Mother, 1983 (copyright David Hill Gallery), Oguidigbo, Benin

در فرهنگ یوروبا، مفهوم "اوتوتو" (itutu) یک ویژگی است که توسط افراد می‌تواند تربیت شود و نتیجه‌ای است از به خود گرفتن یک دیدگاه خاص درباره زندگی و وجود. برای مردم یوروبا، اضطراب و خشم به دلیل احساس عدم قدرت و کنترل بیش از حد بر روی واقعیت خارجی رخ می‌دهند. وقتی باور می‌کنیم که ما بیشتر از آنچه در واقع داریم، کنترلی بر روی تغییر واقعیت خارجی داریم، واکنش‌ها و شکست‌ها را با خشم و عصبانیت نشان می‌دهیم.

یک فرد با "اوتوتو"، در مواجهه با مشکلات ممکن است همدردانه رفتار کند، اما آرامش و تعادل او بر اساس احساسی است که مشکلات نمی‌توانند اجتناب شوند و باید به عنوان بخشی از نظم و هماهنگی جهانی پذیرفته شوند. در استقامت خود، فرد با "اوتوتو" درکی از یکی از عناصر کلیدی فلسفه یوروبا، یعنی "آشه" (àṣẹ) نشان می‌دهد. "آشه" به معنای سرنوشت، وجود یا نظم کیهانی است. این مفهوم بیان می‌کند که آنچه در حوزه "آشه" وجود دارد، توسط اراده انسانی تغییر نمی‌کند و باید توسط فرد روشنفکر درک شود و خواسته‌ها و آرزوهایش مطابق با آن تنظیم شوند.

به طور خلاصه، "اوتوتو" در فرهنگ یوروبا نشان دهنده یک روحیه آرامش، تعادل و قبول‌کننده است که به افراد کمک می‌کند با مشکلات روزمره به آرامی و با تمرکز بر آشه و نظم کیهانی روبرو شوند.

در فرهنگ یوروبا، "اوتوتو" (itutu) تنها به معنای تبدیل فرد به یک شخص عاقل نیست، بلکه تا حدی که او را جذاب و "باحال" می‌کند، از جمله به لحاظ ظاهری. به همین دلیل، جوانان یوروبا که به خود احترام می‌گذارند، سعی می‌کنند نمادهای ظاهری خود را قبول کنند، به ویژه زمانی که یک عکاس محلی مشهور مانند راچیدی بیسیریو پیشنهاد عکاسی از آنها را می‌دهد.

بسیاری از فرهنگ‌ها باور دارند که قدرت و تأثیر مردم ممکن است به تندخویی و خشونت بستگی داشته باشد. اما برای یوروبا، تحریک و تندی به تنهایی کافی نیست برای درک صحیح جهان. علاوه بر این، این نوع رفتار به شدت غیرمد نیز است، یعنی به طور وحشتناکی غیرقابل قبول است.

بنابراین، "اوتوتو" در فرهنگ یوروبا نشان دهنده یک ترکیب مناسب از هوشمندی، جذابیت و آرامش است. فردی که با این ویژگی‌ها همراه است، قادر است به درستی جهان را درک کند و در عین حال جذابیت و ظاهری درخشان داشته باشد، اما بدون نیاز به تندی و تحریک بی‌مورد.