نیک‌آوا اولین پادکستی است که به موضوع نیکوکاری و امر خیر می‌­پردازد و سعی دارد نگرشی نو را در این حوزه به جامعه یادآور شود. همچنین نیک آوا در این راه می­‌کوشد تا افراد تاثیرگذار را معرفی کند. معرفی یا باز معرفی افراد خیری که با وقف عمر و سرمایه خود در تلاش آبادانی کشور و پیشرفت مردم بودند. هدف نهایی نیک‌آوا جهان شمول شدن نیکوکاری و خیرخواهی همه‌­ی افراد در هر حوزه و موضوعی است.

اطلاعات بیش‌تر