این/جا یک رادیو است
شما در «اینجا» می‌شنوید
دیگران را از «جایی» که هستند
.
با گوش‌هایت بنوش
#دو_بشنو
.
تو در «این/جا» پادکست شنیده خواهی شد