برای داشتن رابطه سالم با دیگران یا شریک عاطفی ابتدا باید رابطه سالمی با خودمان داشته باشیم. نسیم خدایگانی، روان‌شناس بالینی و روان‌درمانگر، در وستاکست کمک می‌کند به صلح با خود و آرامش درون برسیم. این پادکست قسمت‌هایی با عنوان موفقیت و شکست در ازدواج هم دارد که زوج‌ها می‌توانند به‌کمک آنها رابطه خود را بهتر درک کنند.