تغییر شیوه برخورد در تعامل با دیگران به معنای تغییر رویکرد، رفتار و نحوه برخورد و ارتباط با آنها است. این تغییر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روابط انسانی داشته باشد و بهبود و تحول در این روابط را به همراه داشته باشد.

وقتی ما شیوه برخورد خود را تغییر می‌دهیم، در واقع سازوکار تعاملی که با افراد دیگر برقرار می‌کنیم را نیز تغییر می‌دهیم. این تغییر می‌تواند به صورت مثبت یا منفی باشد و بستگی به نحوه انجام آن دارد.

به عنوان مثال، اگر ما به شیوه تهاجمی و خشونت‌آمیزی به دیگران نزدیکیم، احتمالاً در پاسخ آنها نیز با تهاجم و خشونت روبرو خواهیم شد. اما اگر ما شیوه برخورد خود را به شکل مهربانی و ملایمت تغییر دهیم، احتمالاً افراد نیز با مهربانی و ملایمت به ما واکنش نشان خواهند داد.

علاوه بر این، شیوه برخورد ما می‌تواند تأثیری عمیق بر روحیه و روحیه دیگران داشته باشد. اگر ما به عنوان شخصی درایتمند عمل کنیم و دانش و درک خود را به اشتراک بگذاریم، ممکن است این عمل باعث بیدار شدن ذخایر درایتی در مخاطبانمان شود و آنها را به تغییر واکنش و پیدا کردن راه‌حل‌های بهتر تشویق کند.

بنابراین، تغییر شیوه برخورد ما می‌تواند یک آینه برای تحول روابط باشد. با تغییر رویکرد و رفتار خود، می‌توانیم آنچه را که در دیگران می‌بینیم و تجربه می‌کنیم، نیز تغییر دهیم و روابط سالم‌تر، مهربان‌تر و موثرتری را ایجاد کنیم.