در این ویدیو، با موضوع "رهایی از خودزشت‌پنداری و خود‌زشت‌انگاری" آشنا شوید و راهکارهایی که به شما کمک می‌کنند اعتماد به نفس خود را درباره قیافه و بدن و از حس عدم اعتماد به نفس رها شوید را بیاموزید. با تماشای این ویدیو، می‌توانید بهبود قابل توجهی در اعتماد به نفس خود و راحت‌تری در پذیرش و دوست‌داشتن خود تجربه کنید.