تئوری روانشناسی تکاملی رابرت ساپولسکی مدعی است که پشت هر عمل انسانی توضیحی زیستی قرار دارد. این تئوری بر ایده تمرکز بر تمام سطوح ممکن برای درک رفتار انسان تأکید دارد - از آنچه که در مغز در لحظه قبل از رخداد یک عمل اتفاق می‌افتد تا زمانی که انسان‌ها و میمون‌ها آخرین سرآمدگی مشترک را به اشتراک گذاشتند. در این تئوری، تلاش می‌شود تا با بررسی عمیق و کامل رفتار انسان، توضیحات زیستی و فیزیولوژیکی برای این رفتارها ارائه شود. این تئوری می‌آموزد که برای درک واقعی رفتار انسان، باید به عوامل متعددی از جمله نورون‌ها، هورمون‌ها، ژنتیک و تکامل نگاه کنیم.