در 100 سال گذشته مردان و زنان اندیشمند بسیاری درباره‌ی نحوه‌ی یادگیری مفهوم اعداد و بهترین روش‌های یاد دادن ریاضی به بزرگسالان و کودکان پژوهش و تفکر کرده‌اند. اکنون ما با کنار هم قرار دادن یافته‌هایشان نیز فهرستی متشکل از ده قاعده یادگیری ریاضی را پدید آوردیم.