کودکان بی‌گناه و آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه ما هستند. آنها به مراقبت، محبت و حمایت والدین یا سرپرستان خود برای رشد و شکوفایی نیاز دارند. متأسفانه، بسیاری از کودکان از این نیازهای اساسی محروم می‌شوند و در معرض سهل‌انگاری و تروما قرار می‌گیرند.