پادکست رادیو دال درباره یکی از ترندهای این روز جامعه ایرانی است: «مهاجرت». در هر قسمت از این پادکست به موضوعات مختلفی درباره مهاجرت پرداخته می‌شود و شنوندگان می‌توانند از تجربیات دیگر افرادی که مهاجرت کرده‌اند، استفاده کنند.