پادکست فارسی آلبوم به جای یک آهنگ سراغ یک آلبوم موسیقی از یک گروه معتبر بین المللی میرود و آن آلبوم را تحلیل و بررسی میکند. در کنار این بررسی زندگی نامه هنرمند و سایر آلبوم های آن هنرمند هم بررسی اجمالی میشود. آلبوم های از هنرمندانی مثل ادل ، مایکل جکسون ، AC/DC ، روایت بردیا برجسته نژاد منحصر به خود اوست. طوری روایت میکند که انگار در همه لحظات در کنار خواننده مطرح بوده و این کار لذت شنیدن این پادکست را چندین برابر میکند