خلاقیت، توانایی ما برای بررسی مسائل و رسیدن به یک راهکار خوب برای حل اون‌هاست. وقتی تعریف خلاقیت رو به درستی متوجه بشیم، می‌فهمیم که خلاق بودن هیچ ارتباطی به موضوع مسئله، شغل ما، یا رشته تحصیلی‌مون نداره!