پیشرفت تکنولوژی با سرعت غیرقابل‌باوری در حال تغییر دادن آینده شغل‌هاست. کارهایی که تنها 5 سال پیش توسط انسان انجام می‌شد، حالا با ماشین‌ها و کامپیوتر انجام می‌شوند. تاثیرات بلندمدت این اتفاق احتمالاً مثبت است، چون خیلی از خدمات ارزان‌تر می‌شوند و اوقات فراغت بیشتری خواهیم داشت. تا آن زمان افرادی که آماده این تغییرات نیستند ممکن است با کامپیوترها و ماشین جایگزین شوند، از کار بی‌کار شوند، یا از حقوقشان کم شود. برای این‌که ببینیم کدام شغل‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند، دیوید آتر، اقتصاددان ام‌آی‌تی، سه سوال را مطرح می‌کند.