دکتر هوتر، معتقد است که بچه‌های کوچک به این علت می‌توانند زبان‌های چندگانه و خیلی چیزهای دیگر را به راحتی یاد بگیرند، که بلدند چطور هیجان‌زده باشند. یک جورهایی بچه‌ها با هر چیزی که می‌بینند هیجان زده می‌شوند!