برخی از مواردی که ممکن است به‌طور نامحسوس و در عین حال مهم در زندگی ما اختلال ایجاد کنند را می‌توان به فقدان کیفیتی که ممکن است کمی ابلهانه یا حتی غیرجدی به نظر برسد اما برای شکوفایی ما بسیار مهم است، نسبت داد: هیجان.

هیجان نداشتن به این معنا نیست که همه چیز وحشتناک است، ممکن است کار، دوستان، خانواده و چند چیز دیگر داشته باشیم. فقط مسئله این است که بسیاری از زمینه‌ها در زندگی‌مان چاشنی کافی ندارند. چیزها تکراری، روتین و یکنواخت به نظر می‌رسند، انگار ما فقط در حال انجام دادن یک سری حرکت هستیم. انگار ما در جایی هستیم اما به راستی حضور نداریم و این بودن خیلی ما را راضی نمی‎کند. ما به تعهدات خود عمل می‎کنیم، وظیفه‎شناس و مسئول هستیم، با این حال عمق وجودمان ارضا نشده است. بدون این که بخواهیم چیز ملودراماتیک در این مورد بگوییم، ما در یک قفس هستیم. یا باز هم به شکل استعاری می‌توان گفت دو لا شده‌ایم و اندام ما آزاد نیست. انواع خجالت، بی‌حسی و سانسور نفس ما را بریده.

معمولاً از به ما توصیه می‌شود تا با مانورهای بیرونی با نبود هیجان مقابله کنیم؛ ما تشویق می‌شویم سفر کنیم، با چتر نجات از هواپیما خارج شویم یا یک زبان خارجی یاد بگیریم. با این حال این یک دوره روانشناسی است و معتقد است که فقدان احساس هیجان در درجه اول به جنبه‌هایی از ذهن ما مربوط می‌شود، به ویژه به مشکلاتی که در شناسایی و سپس مشروعیت دادن به خواسته‌ها و آرزوهایمان داریم. جایی در مسیر توسعه خود، خیلی زود به چیزهایی تسلیم شدیم که شایسته اعتراض بودند. ما آنقدر احساس محدودیت کرده‌ایم که نمی‌توانیم حقیقت وجودی خود را به دیگران منتقل کنیم. بسط مناسب شخصیت‌ ما به خاطر پیروی از معیارهایی خفه‌کننده، قربانی شده است.

این راهنما برای بازیابی بخشی از روحیه ما و تبدیل شدن به آن دسته از افرادی است که به لطف طیفی از جهت‌گیری‌های روانشناختی، به خوبی با زیبایی و رمز‌و‌راز زندگی و غنای امکان‌های خود ارتباط دارند. روانکاو انگلیسی دونالد وینیکات (1896-1971) زمانی اظهار داشت که آنچه بیشتر از شاد بودن یا نبودن کسی اهمیت دارد این است که آیا احساس می‌کند که زندگی خود را می‌گذراند یا نه. این نشان می‌دهد که ما چقدر درگیر زندگی‌هایی می‌شویم که دیگران (بعضاً با نیات خوب) می‌خواهند انجام دهیم. ما به شکلی بیش از حد عاقلانه خود را با نیازهای آن‌ها تطبیق می‌دهیم و در برابر ایده‌های تاییدشده اما ناقص اجتماعی درباره آنچه که «عادی» است، تعظیم می‌کنیم.

این یک دوره آموزشی در مورد آزادی است. ما این کلمه را در بافت سیاسی اش می‌شناسیم، اما آزادی با طنین و عظمت کامل خود، در شکل روانی است که وجود دارد. یک زندگی هیجان‌انگیز آزاد با یک زندگی صرفاً خوب یا عاقلانه یا آرام متفاوت است، زندگی هیجان‌انگیز زندگی‌ای است که می‌تواند تازگی، تنش، فرسایش، جاه‌طلبی و قدردانی را به همراه داشته باشد و شامل ظرفیت ریسک کردن، اعتماد کردن و دانستن نحوه انتقال دیدگاه خود به دیگران است. زندگی هیجان‌انگیز به این معنی است که به خود اجازه ‌دهیم کمی صریح‌تر، شادتر، بی‌پرواتر و جسورتر باشیم. این دوره آموزشی برای افرادی است که اگرچه زندگی می‌کنند، اما فقط به‌طور متناوب به اندازه کافی آزاد هستند تا احساس زنده بودن کنند، اما اکنون آماده ایجاد تغییرات معنادار در زندگی خودند.