دارونماها درمان‌هایی هستند که اگرچه ارزش درمانی شناخته شده‌ای ندارند اما ممکن است برای برخی بیماران مفید واقع شوند. برای بهتر درک این موضوع، ماجرای خانم و آقای مارتین را که هر دو از درد کمر مزمن رنج می‌برند توضیح می‌دهم.