متأسفانه، سنت تفکری را ترویج کرده است که شب عروسی باید پر از روابط جنسی پرهیجان باشد. این اتفاق ممکن است رخ دهد، اما دلایل زیادی وجود دارد که احتمالاً پس از درام عروسی و یک مهمانی طولانی، این اتفاق رخ ندهد، و یکی از دلایل اصلی آن این است که انتظارات سختگیرانه، به شدت با احساسات جنسی بیگانه است. اما ایده اینکه روابط جنسی اهمیت دارد، بدون شک اشتباه نیست، و انگیزه اصلی درست است: شب اول باید به کمک زوج به زندگی جنسی آن‌ها اختصاص داده شود.

سوال این است که چگونه این کار را انجام دهیم. فرض بر این بوده است که روابط جنسی هدف است. اما در نگاه واقع‌گرایانه، زوج برای زندگی مشترکی آماده می‌شوند که در آن، اغلب روابط جنسی کمتر هیجانی‌ای را در طول سال‌ها تجربه خواهند کرد؛ روابطی فراموش شدنی. در طول زندگی مشترک روابط جنسی به جای اینکه به صورت خودجوش، ابتکاری، شورانگیز و مداوم باشد، تقریباً به‌طور غیرقابل اجتنابی محافظه‌کارانه و پرخطر خواهد بود.

این چشم‌انداز زیبا نیست؛ اما چیزی است که به احتمال زیاد رخ خواهد داد و زوج اگر می‌خواهد به زندگی مشترک ادامه دهند باید با آن دست و پنجه نرم کنند. در این لحظه نمادین بزرگ - در شب ویژه بعد از عروسی - زوج باید بهترین تصمیمات را درباره نگرشی که به روابط جنسی خود دارند، بگیرند.

قسمت‌های شب عروسی

قسمت اول:

من می‌فهمم که گاهی، شاید امشب، رابطه جنسی ناامیدکننده خواهد بود؛ می‌دانم اوقاتی خواهد بود که واقعاً به دنبال رابطه جنسی هستم و تو مشغول خواندن کتاب یا استفاده از تلفن همراه خواهید بود. من قول می‌دهم که سعی کنم این را به عنوان خطای تو نبینم.

قسمت دوم:

من اعتراف می‌کنم که احتمالاً دو نفر در مورد اینکه چه نوعی از روابط جنسی را می‌خواهند به طور کامل هماهنگ نخواهند بود. من قول می‌دهم که سعی کنم این را به عنوان یک ویژگی نفرت‌انگیز نبینم.

قسمت سوم:

من اعتراف می‌کنم که اگر فرزندانی باشند، اغلب در لحظاتی که برای ما مناسب نیست، توجه ما را به خود جلب خواهند کرد. عشق ما به آن‌ها به احتمال زیاد موجب محدود شدن ما در رابطه جنسی خواهد شد؛ ما شاید از افشای خواسته‌های غریب و هیجان‌انگیزمان احساس خجالت داشته باشیم، در حالی که می‌دانیم که این امیال چقدر شیرین و پاک هستند. من قول می‌دهم که سعی کنم بپذیرم که اگر فرزندی داشته باشیم و وجود او زندگی جنسی ما را تغییر دهد، تغییری که احتمالاً بهبودی پیدا نخواهد کرد، تو را سرزنش نخواهم کرد.

قسمت چهارم:

می‌خواهم بدانید که من به شدت به تو جذب شده‌ام: من تو را بسیار جذاب می‌یابم. احتمالاً روابط جنسی در نهایت کمتر خواهد شد؛ اما من قول می‌دهم سعی کنم به یاد بیاورم که چقدر میل در گذشته وجود داشت.

قسمت پنجم:

من می‌فهمم که روابط جنسی اغلب فقط به اندازه‌ای خوب خواهد بود که می‌تواند باشد، می‌دانم همه چیز به خوبی تخیلاتم نخواهد بود. من اقرار می‌کنم که بخش‌هایی از میل جنسی من برای شما منطقی نیست؛ اما قول می‌دهم سعی کنم شما در مورد تو فکر بدی نکنم..