مهمان‌ها فقط نباید هدیه بدهند، بلکه باید همراه آن توضیحی هم بدهند که چرا ازدواج یا روابط خودشان به‌خودی‌خود گُل و بلبل نیست و چرا خودشان هم آدم‌های راحتی برای زندگی کردن نیستند. زوج جدید (در مقطعی) از این فکر که رابطه‌ی آن‌ها به‌طور ویژه‌ای سخت و عجیب است، عذاب خواهند کشید. هیچی ما را بیشتر از شنیدن مشکلات دیگران خوشحال نمی‌کند، همان‌طور که نوشته‌های روی پاکت‌های هدیه به‌طور تلویحی باید به آن اشاره کنند.

در لحظات تاریک زندگی مشترک، می‌شود به این هدیه‌ها رجوع کرد و شرح مصیبت‌های ازدواج دوستان و فامیل را ورق زد  و از حالتی کرختی و عذاب کشیدن بیرون آمد، و مهم‌تر از همه بیشتر از این احساس تنهایی نکرد.

اگر مهمان‌های مجرد نتوانند چنین چیزهایی ارائه دهند، باید با کوپن‌های جلسات مشاوره‌ی زوجین بیایند تا به مبلغ هنگفتی که در طول عمر هر ازدواج مناسبی بابت مشاوره باید خرج شود، کمک کنند.