این ویدئو به تفاوت این دو نوع عشق می‌پردازد تا بهتر آنها را درک کنیم. مفید برای کسانی است که می‌خواهند روابط عمیق‌تری داشته باشند.