این ویدئو به بررسی دلایل روانشناختی اسارت در چنین روابطی می‌پردازد. همچنین راهکارهایی برای خروج از این وابستگی مضر و برقراری آزادی عاطفی ارائه می‌دهد. برای کسانی که در چنین موقعیتی هستند مفید است.