اگر یک مشکل واقعی دارید، طوفان فکری راه خوبی برای ارائه چند راه حل است. همانطور که از نام آن پیداست، طوفان فکری به این معنا است که شما در مسیرهای عصبی ذهنتان طوفان به پا می‌کنید تا افکار زیادی را سریع و به طور شهودی خلق کنید. بهتر است این کار را با گروهی از افراد مختلف انجام دهید تا مغزهای مختلف زیادی برای کشف کردن داشته باشید. این کار باعث خلق ایده‌های بیشتر و راه حل‌های جدید می‌شود.