در این 7 فیلم از مدرسه بازرگانی هاروارد، در هر قسمت به بررسی 5 درس ارزشمندی می‌پردازیم که کارآفرینان موفق از مربیان ورزشی بزرگ جهان آموخته‌اند