"گاهی اوقات ما صرفاً بیش از حد قهوه می نوشیم، یا اتاق خواب خیلی گرم است ... اما اغلب، بی خوابی روانی است. این انتقام ذهن برای تمام تلاش‌هایی است که ما عمدتاً بدون اطلاع خود انجام داده‌ایم تا افکار خاصی در روز نداشته باشیم. ما با نیاز به فکر کردن در مورد چیزی که احتمالاً به خاطر کارمان یا تعهدات اجتماعی و خانوادگی مان سخت نادیده گرفته ایم، بیدار می شویم. پس از تلاش برای جلب توجه ما با ابزارهای عادی تر در هیاهوی روز، ذهن عمیق ما اکنون در تلاش است تا ما را به یک قرار ملاقات با بینش های خاص در ساعات آرام تر شب ترغیب کند.