ویدیو به نام "چرا جزئیات کوچک درباره همسرانمان ما را دیوانه می‌کند" در وبسایت "The School of Life" منتشر شده است. 

این ویدیو به مسئله‌ی اینکه چرا بعضی از جزئیات بسیار کوچک در رفتار و عادت‌های همسرمان می‌تواند ما را عصبانی کند، می‌پردازد. اغلب زوجینی که مدتی با هم زندگی می‌کنند، به طور عمومی به دلیل برخی عادت‌های کوچک و ظاهراً زیرکانهٔ همسرشان، عصبانی می‌شوند. راوی می‌گوید که عکس العمل ما به این مسائل به ظاهر بی‌ارتباط ممکن است بیش از حد شدید باشد و ما ممکن است خودمان را بی‌رحم و شاید دیوانه بدانیم. اما به جای اینکه به خودمان بگوییم که احمق هستیم (با این حال همه ما در اصل احمق هستیم)، بهتر است وقت و تفکری را بر این مسئله صرف کنیم که چرا این کوچکترین مسائل ناخوشایند برایمان به این اندازه مهم است. این ویدیو می‌گوید که این جزئیات کوچک همیشه نماد یک مسئله بزرگ و در واقع بسیار مهم در پس زمینهٔ یک رابطه هستند، اما متأسفانه برای ما همیشه آسان نیست که به این مسئله حساس پیدا کنیم و در نتیجه توصیف دقیق و آرامی از آنچه که در واقع احتمالاً دلیل واقعی نگرانی ماست، ارائه دهیم. این ویدیو توصیه می‌کند که از رویکرد صبورانه و تحقیقی هنرمندان و تاریخ‌نگاران نمونه بگیریم و به جزئیات کوچک و مهم زندگی عاطفی خودمان توجه کنیم.