این ویدئو به بحث در مورد توانایی تغییر رفتار و شخصیت انسان‌ها می‌پردازد. سوالاتی مانند اینکه آیا باید امیدوار به تغییر همسر یا دیگران بود یا خیر؟ چه موانعی در این راه وجود دارد؟ حق داریم بخواهیم دیگران تغییر کنند؟ چقدر باید منتظر بمانیم؟ خودمان چگونه می‌توانیم تغییر کنیم؟