این ویدئو به مقایسه روش‌های سنتی و مدرن ملاقات و آشنایی می‌پردازد. سپس به عنوان اصلی‌ترین مشکل روابط آنلاین که «نقص فنی عاطفه» نامیده می‌شود، می‌پردازد. اینکه چگونه فاقد بودن حضور فیزیکی، تماس چشمی و حالات چهره، می‌تواند عمق و احساسات واقعی را در روابط کاهش دهد. برای کسانی که در روابط آنلاین هستند مفید است.