ایده های بزرگ از فلسفه غرب


مطالعه فلسفه می تواند کمک کند تا زندگی رو به سوی معناداری بیشتری ببریم. در این صفحه می خواهیم نگاهی داشته باشیم به آرای بزرگترین فیلسوفان غرب از افلاطون تا نیچه و ببینیم چطور می توانند الهام بخش ما باشند.
افلاطون با آموزه هایش درباره جهان مثالی و ایده ها، ما را به سوی درکی عمیق تر از واقعیت هدایت می کند.
ارسطو نشان می دهد که چگونه می توانیم با منطق و استدلال، به حقایقی عمیق دست یابیم.
اگر به هیوم بپردازیم متوجه می شویم که چگونه می توانیم با شک و تردید، به سوی حقایقی روشن تر حرکت کنیم و نیچه ما را به سوی یافتن اراده و قدرت درونی سوق می دهد تا از زندگی لذت بیشتری ببریم.
با مطالعه این اندیشمندان بزرگ می توانیم راهنمایی های ارزشمندی برای زندگی پیدا کنیم.نقدی بر اخلاق مسیحی (نیچه)

نقدی بر اخلاق مسیحی (نیچه)

نیچه بر این باور بود که اخلاق مسیحی در بستر ارزش‌هایی مانند فروتنی، تأثرپذیری، تقوا و تحمل بنیان می‌شود. او این اخلاق را به عنوان "اخلاق قربانی" مشخص کرده و به آن معترض بود. نیچه معتقد بود که این اخلاق قدرت و اراده زندگی را ضعیف می‌کند و فرد را از تحقق خودش و طبیعت اصیل خودش...
آیا ما به دولت نیاز داریم؟ (قرارداد اجتماعی) (هابز و روسو)

آیا ما به دولت نیاز داریم؟ (قرارداد اجتماعی) (هابز و روسو)

قرارداد اجتماعی یک مفهوم در فلسفه سیاسی است که به توافق میان اعضای جامعه در باره نحوه تشکیل و حاکمیت دولت اشاره دارد. دو نظریه مشهور در این زمینه، نظریه هابز و نظریه روسو هستند. هر دو نظریه به سؤال شما درباره نیاز به دولت پاسخ می‌دهند، اما به دیدگاه‌های مختلفی می‌انجامند.
آتول گوانده (Atul Gawande)

آتول گوانده (Atul Gawande)

 آتول گوانده در کتاب "فانی بودن" با تحلیل‌های فلسفی عمیق به اهمیت پذیرش مرگ به عنوان بخشی از زندگی می‌پردازد. او معتقد است پیشرفت‌های پزشکی ما را از حقیقت مرگ دور کرده است. در این مقاله به بررسی نگاه گوانده نسبت به ماهیت مرگ و اهمیت پذیرش آن برای زندگی غنی‌تر می&zw...
مارکوس اورلیوس (Marcus Aurelius)

مارکوس اورلیوس (Marcus Aurelius)

در این مطلب، به بررسی زندگی و آثار او می‌پردازیم. همچنین، اصول و تفکرات او دربارهٔ معنا و آرامش زندگی را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم چگونه این اصول می‌توانند به ما در دستیابی به زندگی عملی و معنادار کمک کنند. بیاموزید که چگونه با استفاده از اندیشه‌های مارکوس اورلیوس، در موا...