مارکوس اورلیوس (Marcus Aurelius)، که همچنین با نام کامل اوئرلوس اورلیوس انتونینوس (Marcus Aurelius Antoninus) شناخته می‌شود، یکی از بزرگترین فلاسفه و امپراتوران روم باستان بود. وی در دوران حکومت امپراتوری روم در قرن دوم میلادی حکومت می‌کرد. مارکوس اورلیوس به عنوان امپراتور روم، اهمیت زیادی به فلسفه استوئیک (Stoicism) داد و در آثار خود با مسائلی مانند اخلاق، خودشناسی، مرگ، وجود و معناشناسی زندگی سر و کار داشت.

او در کتابی به نام "تفکرات" (Meditations)، که به صورت خصوصی برای خودش نوشته شده بود، اندیشه‌ها و تفکرات خود را دربارهٔ زندگی و معنای آن بیان کرده است. این کتاب به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی او شناخته می‌شود و تا به امروز تأثیر بسزایی در فلسفه و اندیشه‌های غربی داشته است.

مارکوس اورلیوس در تفکرات خود بر تمرکز بر دستاوردهای داخلی، عدالت، خودزندگی، قدرت تحمل و تسامح، تقوا و مسئولیت شخصی تأکید داشت. وی به اهمیت تحقق آرامش و سعادت درونی انسان و نیز قبول و مواجهه با محدودیت‌ها و مشکلات زندگی توجه می‌کرد. متن‌های او دربارهٔ آگاهی از مرگ و معنای زندگی نیز بسیار معروف است.

با توجه به نوشته‌های مارکوس اورلیوس، او به عنوان یکی از بزرگترین ذهن‌های فلسفی در تاریخ شناخته می‌شود و اندیشه‌های او هنوز هم برای بسیاری از مردم در جستجوی معنا و هدف در زندگی الهام‌بخش است.

مارکوس اورلیوس، در کتاب "تفکرات" (Meditations) از اندیشه‌ها و تفکرات خود برای زندگی معنادارتر و عاقلانه‌تر سخن می‌گوید. این کتاب شامل 12 کتاب است که هر کدام به موضوعات مختلفی می‌پردازد. در زیر به توضیح مختصری از هر کتاب می‌پردازم:

  1. کتاب اول: در این کتاب، مارکوس اورلیوس به تأمل دربارهٔ خویشتن و قواعد اخلاقی می‌پردازد و به مسائلی مانند تواضع، تحمل و تصمیم‌گیری صحیح توجه می‌کند.
  2. کتاب دوم: در این کتاب، او به بررسی نحوهٔ توجه به طبیعت و مقبولیت ماجراهای زندگی و تغییرات آنها می‌پردازد.
  3. کتاب سوم: در این کتاب، مارکوس اورلیوس به تأمل دربارهٔ کارکرد ذهن و توانایی‌های انسانی می‌پردازد و به موضوعاتی مانند تسلط بر هیجانات و مدیریت افکار توجه می‌کند.
  4. کتاب چهارم: در این کتاب، وی به مسائلی مانند ارتباط با دیگران و اهمیت ارتباطات انسانی می‌پردازد.
  5. کتاب پنجم: در این کتاب، مارکوس اورلیوس به موضوعاتی مانند هدف‌گذاری در زندگی، عزت نفس و پیشرفت شخصی می‌پردازد.
  6. کتاب ششم: در این کتاب، وی به تأمل دربارهٔ مرگ و معنای آن می‌پردازد و ما را به توجه به لحظه حاضر و ارزش زمان تشویق می‌کند.
  7. کتاب هفتم: در این کتاب، مارکوس اورلیوس به بررسی تأثیر افکار و باورها بر زندگی و توانایی انتخاب مسیر صحیح توجه می‌کند.
  8. کتاب هشتم: در این کتاب، او به مسائلی مانند پیش‌بینی و تغییرات طبیعی زندگی می‌پردازد.
  9. کتاب نهم: در این کتاب، مارکوس اورلیوس به بررسی ارتباط بین انسان و کیهان و نقش هر فرد در جریان عالم می‌پردازد.
  10. کتاب دهم: در این کتاب، او به بررسی اخلاقیات و ارزش‌های مورد نیاز برای زندگی خوب توجه می‌کند.