چگونه کلمات مناسب را پیدا کنیم


زندگی همیشه از ما انتظار دارد که پیام‌های ناخوشایندی را به دیگران منتقل کنیم. ممکن است این پیام‌ها شامل اعلام عدم علاقه به آنها، اظهار دوستی به آنها (اگرچه این در نظر گرفته نشده است)، اشاره به بوی نامطبوعی که از آنها می‌آید، اعلام اخراج شدن آنها، عصبانیت از آنها (اگرچه آنها را ارزشمند می‌دانیم)، یا اشکال در موسیقی‌ای که پخش می‌کنند، است. غالباً به دلیل شرم و خجالت، ساکت می‌مانیم و گاهی به طور ناگهانی انفجار می‌کنیم. به طور معمول، در تلاش برای پیدا کردن کلمات مناسب هستیم - این ترس را داریم که نتوانیم آنها را پیدا کنیم و نتیجه‌ای که در نتیجه ممکن است آسیب ببینیم. این راهنما به شما کمک می‌کند تا به بهترین کلمات ممکن برای بیان پیام‌های دشوار زندگی برسید. مطالعات موردی از روابط، دوستی‌ها، کار، خانواده و تعامل با غریبه‌ها به ما نشان می‌دهند که در یک جهان ایده‌آل، چه می‌توانیم بگوییم تا قصد خود را اعلام کنیم و در عین حال کمترین آسیب را به خود وارد کنیم. همچنین، در این راهنما نکات دیگری نیز آورده شده است، مانند چگونگی بهترین روش برای پایان دادن به یک رابطه، چگونگی اصلاح روابط با یک کودک بزرگسال و چگونگی به آرامی خاتمه دادن به یک دوستی که می‌خواهید آن را از بین ببرید.به خاطر شام ممنوم

به خاطر شام ممنوم

مقاله معتقد است بسیاری از ما عادت داریم بدون ابراز قدردانی از دیگران، کارهای آنها را سبک تلقی کنیم.سپس به اهمیت ابراز تشکر در روابط زناشویی اشاره می‌کند و می‌گوید فراموش نکردن ابراز قدردانی از شریک زندگی می‌تواند رابطه را تقویت کند.
یک مگس در سوپ من است

یک مگس در سوپ من است

مقاله با عنوان "یک مگس در سوپ من است" در مورد رویکرد مناسب برای واکنش به موقعیت‌های ناخوشایند صحبت می‌کند.ابتدا به سنت‌های تربیتی ما اشاره می‌کند که ما را به سکوت وامی‌دارد.سپس به خشم و فرورفتن در اندوه اشاره می‌کند و می‌گوید هیچکدام مناسب نیستند.مقاله پی...
ما باید از هم جدا شویم

ما باید از هم جدا شویم

مقاله با عنوان "ما باید از هم جدا شویم" در مورد تصمیم گرفتن برای پایان دادن به رابطه‌ای صحبت می‌کند.ابتدا می‌گوید برخی روابط دیگر قابل تعمیر نیستند و باید به پایان برسند.سپس به دلایل احتمالی برای لزوم جدایی مانند بی‌اعتمادی، خیانت یا بی‌تفاهمی اشاره می‌کند. مق...
بله، من خیانت کرده‌ام

بله، من خیانت کرده‌ام

مقاله با عنوان "بله، من خیانت کرده‌ام" در مورد مواجهه با اعتراف به خیانت صحبت می‌کند.ابتدا می‌گوید مشخص کردن انگیزه‌های دیگران دشوار است.سپس راهکارهایی مانند تاکید بر اینکه خیانت تنها دلیل رابطه جنسی نیست، توضیح دادن دلایل عمیق‌تر و حل مسائل عمیق‌تر از خیانت ر...
شما باید تکالیف خود را انجام دهید

شما باید تکالیف خود را انجام دهید

مقاله با عنوان "شما باید تکالیف خود را انجام دهید" در مورد اهمیت انجام تکالیف صحبت می‌کند.ابتدا به دلایل دختر کوچکی که نمی‌خواهد تکالیفش را انجام دهد اشاره می‌کند.سپس می‌گوید زندگی پر از کارهایی است که باید انجام شوند، نه از روی میل.مقاله توضیح می‌دهد نیاز به انجام...
تو اخراجی!

تو اخراجی!

مقاله با عنوان "تو اخراجی!" در مورد اخراج کردن کارکنان صحبت می‌کند.ابتدا می‌گوید اخراج کردن به دلیل تاثیر بر احساسات دیگران سخت است.سپس میان دو نوع خوبی‌ یعنی خوبی به‌عنوان مهربانی و خوبی به‌عنوان تعالی تفاوت قائل می‌شود.مقاله توضیح می‌دهد اخراج به دلیل ت...
من گند زدم

من گند زدم

مقاله با عنوان "من گند زدم" در مورد واکنش مناسب به شکست و گناه صحبت می‌کند.ابتدا به مشکلات مربوط به عذرخواهی شدید و دفاعیات اشاره می‌کند.سپس پنج اجزای کلیدی برای واکنش مطلوب توضیح می‌دهد از جمله عذرخواهی واضح، توضیح فنی و احساسی شکست و گرفتن درس.مقاله تاکید دارد نباید شکست ر...
خیلی متاسفم که ناامیدت کردم

خیلی متاسفم که ناامیدت کردم

مقاله با عنوان "به شدت متاسفم که شما را ناامید کردم" در مورد عذرخواهی به صورت صحیح صحبت می‌کند.ابتدا می‌گوید صرف تکرار عبارت "متاسفم" کافی نیست. سپس توصیه‌هایی مانند توضیح دادن اشتباه و گرفتن درس از آن را مطرح می‌کند.مقاله تاکید دارد باید شرح حال موثری را ارائ...
عصبانی هستم!

عصبانی هستم!

مقاله با عنوان "عصبانی هستم" درباره روش مناسب برخورد با عصبانیت صحبت می‌کند.ابتدا به دلایل احتمالی عصبانیت مانند مسائل خانوادگی اشاره می‌کند.سپس می‌گوید باید راهی برای ارتباط مناسب با هم پیدا کرد.مقاله پیشنهاد می‌دهد صراحتاً احساسات را بیان کرده و از آن‌ها بفهمند.ت...
من دیگر نمی خواهم با شما دوست باشم؟

من دیگر نمی خواهم با شما دوست باشم؟

مقاله با عنوان "من دیگر نمی‌خواهم با تو دوست باشم" در مورد پایان دادن به یک دوستی صحبت می‌کند.ابتدا می‌گوید پایان دادن به دوستی دشوار است از لحاظ عملی و نظری. سپس روش‌هایی مانند بیان دلایل احساسی و فنی را پیشنهاد می‌دهد.تاکید می‌کند باید صادقانه صحبت کرد و نبا...
نمی‌توانم موفقیتت را تحمل کنم

نمی‌توانم موفقیتت را تحمل کنم

مقاله با عنوان "نمی‌توانم موفقیت تو را تحمل کنم" در مورد مقابله با حسادت نسبت به دوست است.ابتدا به دلایل احتمالی احساس حسادت مانند تغییر وضعیت دوست توضیح می‌دهد.سپس راهکارهایی مانند بیان مستقیم حسادت و شنیدن دشواری‌های دوست را پیشنهاد می‌کند.مقاله تاکید دارد باید از دوس...
میخوای با من دوست بشی؟

میخوای با من دوست بشی؟

مقاله با عنوان "میخوای با من دوست بشی؟" درباره درخواست دوستی از فردی است که تازه آشنا شده‌اید.ابتدا به دشواری‌های چنین درخواستی اشاره می‌کند مانند ترس از طرد شدن.سپس پیشنهاد می‌کند صراحت داشته باشید و موارد علاقه مشترک را مطرح کنید.تاکید دارد باید بدانیم چه هدفی از این...
هنوز دوستم داری؟

هنوز دوستم داری؟

مقاله با عنوان "هنوز دوستم داری؟" درباره روش مناسب پرسیدن این سوال است.ابتدا به دشواری پرسیدن این سوال اشاره می‌کند.سپس پیشنهاد می‌دهد بهتر است به جای پرسش مستقیم، دلایل شک‌ولرزه‌ها را توضیح دهید.مقاله تاکید می‌کند باید با شجاعت و صراحت مسئله را در میان بگذارید.همچ...